მანქანის რეცხვა საჩუქრად
2018-06-08

ეწვიეთ GMT Group - ის სერვის ცენტრს გააკეთეთ ნებისმიერი შენაძენი, ავტონაწილი, საპოხი მასალები, ან ტექნიკური მომსახურება და მიღეთ უფასო რეცხვის ვაუჩერი.

 

 

ჯი ემ თი ჯგუფის მისიაა მუდმივი ზრუნვა თქვენს მანქანაზე, უმაღლესი ხარისხის ავტონაწილებითა და სერვისით.

კომპანია, ქართველ მომხმარებელს აწვდის პრემიუმ კლასის საპოხ საშუალებებს, როგორიცაა Valvoline და სხვა, ასევე სთავაზობს უმაღლესი ხარისხის ავტონაწილების, საპოხი საშუალებების და მომსახურების ფართო სპექტრს. კომპანიების ძირითადი პარტნიორები არიან General Motors, Valvoline, Comline, Japanparts, Gauss, Itameks და სხვა.